Hantering av personuppgifter enligt GDPR

Spicc´s kundregister sköts i enlighet med EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation).
För att jag ska kunna skicka dina varor behöver du uppge namn, postadress och e-postadress när du gör en beställning på www.spicc.se. Mobilnummer är frivilligt men underlättar aviseringen av din försändelse. När du bockar i rutan “Jag har läst och godkänner webplatsens villkor” samtycker du till att dessa uppgifter registreras i en enkel kundförteckning.
Anledningen till att ha detta register är enbart att kunna kontakta dig som tidigare kund i informations- och marknadsföringssyfte för Spicc. Det kan t.ex. vara i form av ett nyhetsbrev eller liknande, och kommer aldrig att användas till andra ändamål.
Uppgifterna förvaras säkert, och jag lämnar eller säljer aldrig någon som helst information ur kundregistret till tredje person.
Du som kund kan när som helst begära att jag raderar din information i registret genom att kontakta mig.