Thomastik-Infeld

Om Thomastik-Infeld

Thomastik 1919-1950

Thomastik-Infeld har en lång och föränderlig historia. Före första världskriget handlade Dr Franz Thomastik (instrumentmakare och filosofie doktor) med råvaror för potentiell strängtillverkning. 1919 påbörjade han sin systematiska materialforskning tillsammans med ingenjör Otto Infeld. Med dessa bådas företag i gemensamma lokaler i Wien påbörjades ett samarbete som 1921 resulterade i sammanslagningen till “Dr. Franz Thomastik med anställda”.
Företaget utvecklade nu nya strängar av stål. Dessa fanns redan för piano, men utmaningen var att hitta en teknik att tillverka stålsträngar även för stråkinstrument. Materialet hade många fördelar som stämhållning, hållbarhet, klimattålighet mm. Efter metodiskt arbete och enträget utprovande hade man 1926 ett sortiment av stålsträngar i respektabel kvalitet för alla stråkinstrument, från violin till kontrabas.
I början av 1930-talet gick hälften av tillverkningen på export, mest till Storbritannien och USA. Under andra världskriget bombades Wien av de allierade, och verksamheten drabbades hårt. Produktionen återupptogs dock igen i juni 1946 och 1950 hade de värsta skadorna efter kriget återställts.
Redan från början användes den välkända röda fiolen med det krökta T:et som logotyp för företaget.

Thomastik-Infeld 1950 till nutid

Otto Infeld förvärvade hela företaget när Dr Thomastik avlidit i slutet av 1951, och efter honom fortsatte Margaretha Infeld att från 1965 leda verksamheten vidare tillsammans med sin son Peter Infeld. Företaget blev härefter ledande leverantör av strängar för stränginstrument och flyttade till nuvarande adress på Diehlgasse. Margaretha Infeld spelade en viktig roll i bolaget ända fram till 1994 då sonen Peter Infeld ensam tog över fram till sin oväntade död i april 2009.
Tiden efter 1950 präglades av stark tillväxt. En helt avgörande innovation var syntetsträngen, och till grund för denna framgång ligger den starka strävan efter kvalitet som präglat verksamheten från allra första början. Under varumärket Dominant lanserades strängar med plattrådslindad syntetkärna. De blev en dundersuccé, och är förmodligen de mest använda strängarna i hela världen. Stjärnviolinister som Itzhak Perlman och Pinchas Zukerman har använt dem sedan de kom ut på marknaden.
Idag har Thomastik-Infeld närmare 200 anställda, och producerar över 2.000 olika strängar för alla typer av stränginstrument. Från hjärtat av musikstaden Wien går 97% på export till över 80 länder. En tydlig internationell inriktning och starka affärsrelationer förblir framöver viktiga delar av strategin för Thomastik-Infeld.

Violinsträngar
Violasträngar
Cellosträngar
Bassträngar
Länk till Thomastiks hemsida