Om Dogal

Bakgrund

Historien om Dogal börjar med berättelsen om släkten Brocco med anor från den antika republiken Venedig i Italien. Förfäderna till den nuvarande dogaltraditionen var kända redan under mitten av artonhundratalet med sin kedja av flera prestigefyllda musikaffärer i Venetoregionen. Kunderna var de allra mest kända musikerna i världen för sin tid. Utvecklingen har sedan dess oavbrutet kretsat kring och genomsyrats av musik. Generation efter generation. Bristen på strängar för stråkinstrument på marknaden under andra världskriget ledde till beslutet att utveckla egen produktion.

Dogal blir till

Flera år ägnades nu till uppbyggnad, produktutveckling och tester. 1950 startades tillverkningen officiellt av de första Dogalsträngarna för violin i ett separat bolag. Verksamheten leddes av divisionschefen för tillverkning, Louis Cella. Det var också han som gav företaget namnet “Dogal Corde Övertoner” vid grundandet. Dogal betyder ?? och valdes till allmänt signum för verksamheten. Det sågs samtidigt som en hyllning till staden Venedig i en manifestation tillsammans med inhemska musiker och artister samma år.

Utveckling

Med traditionella sensträngar som ideal var målet att framställa en stålsträng med så briljant och kraftfull klang som möjligt, men utan metallisk missfärgning. Man experimenterade bland annat med att förse metallkärnan i varje sträng med olika sorters lindningar. Det färdiga resultatet kallades “Green Label” (Green Tag), och hade en platt tråd som gav en väldigt jämn känsla i ytan vid beröring. En innovation för den tiden. Klangen var varm och hade stor volym. I november 1952 introducerade Dogal dessa strängar på marknaden.
Green Label blev den första i en serie stålsträngar av idag fyra modeller. Med ytterligare utveckling av de utvalda materialen följde “Red Label” och “Blue Label, även känd som “Concert line”.

Syntetisk tarm/sena

1990 lanserade Dogal Corde Övertoner sin unika uppfinning som man kallar syntetisk sena (Syntetic Gut®) . Ett helt nytt material av en slags flerkärnig mjuk perlonfiber. Den syntetiska senan överspinnes med aluminium och rent silver till kvalitetssträngar för stråkinstrument. Produkterna som går under varumärkena Vivaldi och Capriccio har i vissa kretsar rönt stor uppmärksamhet för sin fantastiska speciella klang och spelbarhet. De används främst av professionella musiker med höga krav på personliga uttrycksmöjligheter. 

Dogal är idag ett litet men modernt företag. Även om det snart är 70 år sedan grundandet, utförs de flesta av tillverkningsmomenten fortfarande hantverksmässigt. Inga maskiner kan ersätta en riktigt skicklig strängmakares kunskap och känsliga händer vid förfinad strängtillverkning av allra högsta kvalitet.
Dogal tillverkar även strängar till många andra instrument.

Violinsträngar
Violasträngar
Cellosträngar

Se klipp om Dogals tillverkning 
Till Dogals hemsida