Warchal

Om Warchal

Av musiker för musiker

Den högkvalitativa strängtillverkningen hos Warchal bygger på erfarenheten från två generationer av professionella violinister. Användande av modern högteknologi, de senaste materialen och egenutvecklade avancerade legeringar har resulterat i helt nya idéer. Ett exempel är de unika spiral E-strängarna för violin.
Warchals kontinuerliga investeringar i produktutveckling möjliggör åtagandet att tillgodose stråkmusikers krav på exceptionell kvalitet, och alla produkter är “noga utformade med huvudet för att användas med hjärtat”.

Bakgrunden

Den kände violinisten Bohdan Warchal bildade 1960 Slovakiens Kammarorkester. Han har under 40 år givit närmare 2500 konserter världen över med ensembeln. Över 150 LP- och CD-skivor har också spelats in under hans ledning. Warchal undervisade vid flera universitet i Centraleuropa och hans specifika relation till ljud gick i arv till hans son, Bohdan Warchal Jr.
1998 uppkallades en asteroid efter Bohdan Warchal. Läs mer…
Bohdan Warchal Jr. är utbildad vid Academy of Performing Arts i Prag. Sedan 1989 har han varit medlem, och senare konsertmästare, i Slovakiens kammarorkester. Han är pedagogiskt aktiv på Konservatoriet och Academy of Musical Arts i Bratislava, Slovakien, och är också författare till boken “Det naturliga sättet att spela fiol.”
Som professionell musiker har han alltid varit fascinerad av instrumenttillverkning, och hela den klangliga världen som detta inbegriper. Han har självklart förstått värdet av att kunna spela på ett idealiskt instrument. Men också som kanske ingen annan även insett själva strängarnas betydelse för resultatet. På kort tid lyckades han samla ett team av experter och påbörja forskning i ämnet. 2003 etablerade han företaget Warchal, vars ambition är att producera strängar för stråkinstrument av högsta kvalitet. Han leder idag forskningen på företagets ljudlaboratorium.

Framtiden

“Även om vi har lagt ned tusen och åter tusen arbetstimmar på forskning och utveckling av strängar som har rönt stort intresse, är vi fortfarande bara i början av äventyret. Vårt uppdrag når mycket längre. I framtiden kommer vi att producera strängar av helt nya material. Eftersom varje instrument har sina alldeles egna tonala egenskaper, och varje enskild musiker har sitt alldeles unika klangideal, kommer vår strävan efter att erbjuda våra produkter och tjänster till musiker, vars krav inte kan tillgodoses med massproducerade strängar, att fortsätta.
Varför inte producera strängar på beställning efter enskilda önskemål? Detta kan bli verklighet då vi i framtiden planerar att erbjuda en ny tjänst till våra enskilda kunder, nämligen att skräddarsy de ideala strängarna för just dig och ditt instrument i vårt laboratorium. Detta är helt i linje med vårt kall, att söka efter den perfekta klangen. Och då är vi tillbaka där vi började… Ljud fascinerar oss!”

// Bohdan Warchal Jr.

Violinsträngar
Violasträngar
Cellosträngar
Länk till Warchals hemsida